Privacyverklaring

JEP! Agenturen VOF , gevestigd aan Meerdijk 63 5144 NL Waalwijk in Nederland, is verantwoordelijk voor de verwerking van  uw persoonsgegevens.

Welke persoonsgegevens verwerken wij van u?

Wij verwerken de volgende persoonsgegevens:

  • Voor- en achternaam
  • Bedrijfsnaam
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres

Wij verwerken geen bijzondere of gevoelige persoonsgegevens.

Met welk doel verwerken wij die persoonsgegevens?

Indien u contact met ons opneemt, verwerken wij uw persoonsgegevens om uw contactverzoek te beantwoorden.

Indien u onze producten koopt, verwerken wij uw persoonsgegevens om onze producten te kunnen leveren en factureren. Tevens verwerken wij uw persoonsgegevens dan om u te informeren over nieuwe producten, prijswijzigingen, open dagen, etc.

Daarnaast verwerken wij ook persoonsgegevens om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Op basis van welke wettelijke grondslag verwerken wij uw persoonsgegevens?

Wij verwerken uw persoonsgegevens op basis van de volgende wettelijke grondslagen:

  • Gerechtvaardigd belang voor het beantwoorden van uw contactverzoek
  • Uitvoering van een overeenkomst indien u producten bij ons koopt
  • Voldoen aan wet- en regelgeving indien wij verplicht zijn uw persoonsgegevens te verwerken

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Indien u contact met ons opneemt, bewaren wij uw persoonsgegevens maximaal een jaar in het kader van ons kwaliteitsbeleid.

Indien u onze producten koopt, verwerken wij uw persoonsgegevens zolang onze zakelijke samenwerking voortduurt  en er bestellingen geplaatst worden van één van onze leveranciers. Indien onze zakelijke samenwerking eindigt, verwijderen wij uw persoonsgegevens zodra dit wettelijk is toegestaan.

Delen we uw persoonsgegevens met derden?

Indien u een bestelling heeft geplaatst voor een van onze producten, kan het nodig zijn dat wij uw persoonsgegevens delen met de leverancier om levering mogelijk te maken.

Wij verkopen uw gegevens niet aan derden.

Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor minimaal hetzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid als dat wij zelf als beleid voeren. Wij blijven ten alle tijde verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Gebruiken wij cookies?

Wij gebruiken functionele cookies die nodig zijn voor de technische werking van de website.

Daarnaast gebruiken wij analytische cookies om informatie te verzamelen die ons  helpt om de opzet en werking van de website te verbeteren. Deze cookies verwerken alleen geanonimiseerde gegevens.

Wij gebruiken geen re-marketing cookies om een profiel van u te maken, of andere cookies waarmee persoonsgegevens verzameld en verwerkt worden.

Nemen wij geautomatiseerde besluiten?

Wij nemen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen op basis van geautomatiseerde verwerkingen.

Verwerken wij gegevens van kinderen onder de 16 jaar?

Wij hebben niet de intentie gegevens te verzamelen over personen jonger dan 16 jaar tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via privacy@jep-agenturen.com, dan verwijderen wij deze gegevens.

Hoe kunt u gebruik maken van uw rechten?

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door JEP! Agenturen en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt een verzoek daartoe sturen naar privacy@jep-agenturen.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, kunnen wij u vragen wij om identificatie. We reageren zo snel mogelijk, maar altijd binnen vier weken, op uw verzoek.

Hoe kunt u gebruik maken van uw rechten?

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door JEP! Agenturen. Ook heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

U kunt een verzoek om een van uw rechten uit te oefenen sturen naar privacy@jep-agenturen.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, kunnen wij u vragen wij om identificatie. We reageren zo snel mogelijk, maar altijd binnen vier weken, op uw verzoek.

Hoe beveiligen wij uw persoonsgegevens?

Wij nemen de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en wegnemen dan ook passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via privacy@jep-agenturen.com.

Wat als u een klacht over ons heeft?

Indien u niet tevreden bent over onze verwerking van uw persoonsgegevens, stellen wij het op prijs als u ons dat laat weten. Tevens heeft u de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder. Voor Nederland is dat de Autoriteit Persoonsgegevens en voor België de Gegevensbeschermingsautoriteit.

Hoe gaan wij om met wijzigingen in deze privacyverklaring?

De huidige privacyverklaring heeft versienummer 1.1. Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen. De privacyverklaring krijgt dan een hoger versienummer. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.

Wat als ik vragen heb?

Als u vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u gebruik maken van het contactformulier op deze website of een e-mail sturen naar privacy@jep-agenturen.com.